top of page

Administratorem danych jest BHP VR sp. z o.o. ul. Nyska 13/9 48-200 Prudnik, e-mail: office@ehsvr.com

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przedstawiania klientowi, dla którego BHP VR sp. z o.o.  prowadzi usługę udostępniania platformy wraz z aplikacjami wirtualnej rzeczywistości.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, ilość zdobytych punktów oraz status odpowiedzi na pytania.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem BHP VR sp. z o.o. jest dostarczanie naszym klientom informacji o wynikach szkolenia pracowników.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. klient BHP VR, dla któremu udostępniamy platformę

  2. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla BHP VR 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług przez BHP VR  na rzecz klienta, 

bottom of page