top of page

Aktualizacja aplikacji Fire Safety Training, Fire Safety at Home

Regularnie aktualizujemy nasze szkolenia, aby zapewnić Wam najlepsze doświadczenie użytkowania. Ostatnio prawie każdego tygodnia wprowadzamy ulepszenia do dwóch kolejnych aplikacji. W minionym tygodniu (piątek, 05.04.2024) skoncentrowaliśmy się na : Fire Safety at Home i Fire Safety Training

Fire Safety At Home - Numer nowej wersji 1.2.6.2


  • Dodaliśmy teraz znaczniki w pomieszczeniach, które ułatwiają wybieranie kursów, pokazując, które lekcje zostały już ukończone.

  • W kilku przypadkach dokonaliśmy poprawek wyglądu portali prowadzących do innych rzeczywistości, które teraz lepiej odzwierciedlają różnorodne sytuacje.

  • Poprawiono również wykrywanie mowy podczas rozmowy z dyspozytorem.


Fire Safety Training - Numer nowej wersji 1.6.6


  • W "Escape My House", zmieniliśmy wygląd dymu nad głową gracza oraz efektów cząsteczkowych ognia

  • W "Carbon Monoxide" zostały poprawione efekty chada

  • Poprawiono kilka błędówfire safety vr


Zachęcamy do śledzenia naszych aktualizacji, gdzie regularnie informujemy o wprowadzonych poprawkach.

16 wyświetleń0 komentarzy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page