top of page

Lockout Tagout

Lockout Tagut to zaawansowana aplikacja szkoleniowa wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), która skutecznie rozwiązuje problem, z którym wiele fabryk boryka się na co dzień. Aplikacja zapewnia realistyczne i interaktywne szkolenia, umożliwiając pracownikom zdobycie niezbędnych umiejętności zabezpieczania maszyn w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku wirtualnym.


 

Lockout Tagut rozpoznaje i szkoli w zakresie różnych rodzajów energii występujących w maszynach. Oto niektóre z podstawowych rodzajów energii, które są uwzględnione w aplikacji:

  1. Energia elektryczna: Lockout Tagut uczy, jak właściwie zabezpieczać maszyny przed energią elektryczną, taką jak odłączanie zasilania, blokowanie wyłączników, a także korzystanie z odpowiednich narzędzi i procedur.

  2. Energia mechaniczna: Aplikacja szkoli w zakresie zabezpieczania maszyn przed energią mechaniczną, na przykład przez zablokowanie ruchu elementów mechanicznych, blokowanie napędu, a także korzystanie z blokad i etykietek.

  3. Energia pneumatyczna: Lockout Tagut instruuje, jak bezpiecznie zabezpieczać maszyny zasilane energią pneumatyczną, takie jak odłączanie źródła powietrza, odprowadzanie ciśnienia i sprawdzanie, czy układ jest bezpieczny do pracy.

  4. Energia hydrauliczna: Aplikacja edukuje w zakresie zabezpieczania maszyn zasilanych energią hydrauliczną, takie jak odłączanie pompy, odprowadzanie ciśnienia, a także korzystanie z zaworów bezpieczeństwa i innych zabezpieczeń.

  5. Energia termiczna: Lockout Tagut informuje o zabezpieczaniu maszyn związanych z energią termiczną, na przykład przez odłączanie źródła ciepła, chłodzenie elementów i stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

  6. Energia chemiczna: Aplikacja szkoli w zakresie bezpiecznego postępowania z maszynami związanymi z energią chemiczną, takimi jak prawidłowe magazynowanie, etykietowanie i zabezpieczanie substancji chemicznych oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej. 

Podczas szkoleń wirtualnej rzeczywistości (VR) oferowanych przez Lockout Tagut, pracownicy uczą się również rozpoznawać miejsca występowania energii na maszynie. Dzięki realistycznym symulacjom wirtualnym, aplikacja umożliwia interaktywne badanie różnych komponentów maszyny i identyfikowanie obszarów, w których energia może być obecna.

Podczas szkolenia VR, użytkownicy mają możliwość eksploracji wirtualnej maszyny i wskazania miejsc, w których mogą występować różne rodzaje energii. Mogą to być widoczne elementy takie jak przewody elektryczne, rurociągi pneumatyczne lub hydrauliczne, czy też panele sterowania. Użytkownicy uczą się rozpoznawać te obszary i rozumieć, jak energia jest tam generowana, przesyłana lub kontrolowana.

Dzięki takiemu praktycznemu podejściu w wirtualnym środowisku, pracownicy zyskują wiedzę i umiejętności, które mogą zastosować w rzeczywistych warunkach. Rozpoznawanie miejsc występowania energii staje się bardziej intuicyjne i efektywne, co przyczynia się do skutecznego zabezpieczania maszyn i minimalizowania ryzyka wypadków.
47 wyświetleń0 komentarzy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page