top of page

Webinary i nagrania

Tutaj znajdziesz materiały merytoryczne

Zakres merytoryczny webinaru

Aktualny status technologii VR

Wykorzystanie VR w szkoleniach praktycznych podczas pandemii COVID-19

Jak uzupełnić szkolenia eLearning o ćwiczenia praktyczne

Możliwości wykonania ewakuacji próbnej w dobie pandemii

Automatyzacja szkoleń

Case Study firmy ULMA

bottom of page